e-Math Interactive : Md Yusop Mahmud dan Karim Saad
Jawab seberapa banyak soalan dalam masa 5 minit
1. Pilih Operasi
2. Pilih Nombor operasi
3. Mula!
Nombor Tertinggi:

Nombor Terendah:

 Md Yusop Mahmud SKSG.TENGAS
baki  saat lagi...

betul
salah