Inspired By MyM ICTLab SK.Sg.Taka

@July 2003

 

 LATIHAN BM THN 3

 

LATIHAN 1

Pilih rangkaikata berdasarkan gambar.

 

LATIHAN 2

Pilih ayat yang bersesuaian dengan gambar.

 

LATIHAN 3

Pilih rangkaikata ayat dan jawab soalan pemahaman

3 latihan rangkaian (=>).

LATIHAN 4

Pilih ayat yang bersesuaian dengan gambar

5 latihan rangkaian (=>).

LATIHAN 5

Pilih ayat berdasarkan gambar perlakuan murid tahun 3/2003.

 

LATIHAN 6

Pilih ayat  berdasarkan paparan clip video.